Dokumenti in obrazci

Prenesite si dokumente in obrazce v PDF obliki
Splošni pogoji
Državni predpisi s področja energetike

Cenik


Cene električne energije, navedene v cenikih, ne vključujejo dajatev za uporabo omrežja in prispevkov, ki jih predpisuje država. 

 
Cene veljajo samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključujejo omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani državeEtični kodeks
Pravilniki
Drugi dokumenti
Arhiv