Poslovni uporabniki

Redni cenik za dobavo električne energije poslovnim odjemalcem

1Cene veljajo od 30.09.2016 do preklica oziroma do začetka veljave novega cenika.

2V ceno električne energije niso vključeni DDV, omrežnina oziroma cena za uporabo omrežja, prispevek za energetsko učinkovitost, prispevek za spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom, trošarina ter morebitne druge javne dajatve, določene in objavljene skladno s predpisi.

Večji poslovni odjemalci

Poslovni odjemalci z višjo porabo pošljite povpraševanje na elektronski naslov info@rwe.si ali pokličite na tel. št. 059 365 960 od ponedeljka do petka med 08.00 in 16.00 uro.

Cenik opominov

Stroški opomina za zapadli dolg znašajo 2 eur.

Na opomine se DDV, skladno s 13. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/2006 s spremembami), ne obračuna.